Voorkom uitvallers op de basisschool

Een groot aantal kinderen in Nepal maakt de middelbare school niet af door geldgebrek. Het STS programma (STS = short term scholarship) is opgezet om leerlingen in de laatste klassen te steunen hun diploma te halen. Wij bieden daarvoor een kortdurende renteloze studiebeurs waarbij jaarlijks de schoolkosten en boeken kunnen worden betaald. Om een leerling een jaar naar school te kunnen laten gaan is 60 euro nodig. Deze leerlingen wonen tijdens hun studie thuis. Na hun studie betalen de leerlingen hun lening terug en worden nieuwe leerlingen uitgekozen. Verschillende studenten hebben hun lening terugbetaald en daarvoor hebben ze een certificaat ontvangen. Jaarlijks zijn er zo’n 60 leerlingen die aan dit programma deelnemen.

Rabobank Haaksbergen t.g.v. Kiranfonds Haaksbergen
International Bank Account Number: NL65.RABO.0109.0787.80
Bank Identification Code: RABONL2U