Als u donateur wordt van het Kiranfonds kunt u gebruik maken van het feit dat wij zal ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangemerkt zijn door de belastingdienst. U kunt uw gehele donatie opgeven als periodieke gift zonder drempel bij uw belastingaangifte als u minimaal 5 jarige overeenkomst aangaat met ons. Als voorwaarde geldt dat u minimaal 5 jaar achtereen eenzelfde bedrag schenkt. Dit is door de belastingdienst als voorwaarde opgegeven.

Een rekenvoorbeeld:
U verdient 10.000 euro per jaar (2017 valt dit in het belastingtarief van 36,55 %). U geeft telkens 100 euro per jaar aan het Kiran Fonds.

In de oude situatie (zonder overeenkomst)
had u geen recht op aftrek van dit bedrag. Daardoor betaalde u netto dus ook 100 euro.

In de “nieuwe” situatie (met overeenkomst)
schenkt u ook 100 euro. U kunt deze 100 euro opgeven als aftrekpost onder giften / periodieke gift. U krijgt dan van de belastingdienst uw belastingtarief (i.e. 36,55%) retour. In het voorbeeld is uw voordeel dan 100*36,55% = 36,55 euro!
Uiteindelijk bent u dan netto 63 euro kwijt voor een schenking van 100 euro aan het Kiran Fonds.

De overeenkomst is hier te downloaden. Vul het in en stuur het ons toe. Wij zorgen, na ondertekenen, dat wij uw exemplaar terugsturen.

Wij zijn bij de belastingdienst aangemerkt als “algemeen nut beogende instelling” (ANBI) sinds 1-1-2008. Mocht u dit zelf bij de belastingdienst willen verifiëren kan dit door de link
http://www.belastingdienst.nl/giften/anbi_zoeken/ te volgen in uw browser.
Vanaf 1 januari 2021 gelden er (extra) voorwaarden om een ANBI status te hebben en te behouden. Deze hebben tot doel om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Op onze internetsite zijn hierdoor volgende gegevens te vinden:

 

 

 • naam: “Stichting Kiran Fonds” Haaksbergen (opgenomen in de statuten)
 • Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN ofwel fiscaal nummer): 816834210
 • de contactgegevens
 • de bestuurssamenstelling
 • beleidsplan (zie doelstelling)
 • beloningsbeleid: de stichting wordt gerund door vrijwilligers.
  Deze personen ontvangen hiervoor geen beloning. Dit is opgenomen in de statuten van de stichting.
 • doelstelling
 • verslagen van uitgeoefende activiteiten afgelopen jaren
 • financiële verantwoording zijn o.a. opgenomen in de jaarverslagen en behaalde resultaten

Voor meer informatie over de relatie giften en ANBI verwijzen wij naar de site van de belastingdienst (http://www.belastingdienst.nl)