Waar gaat het geld naar toe

Uitsplitsing naar kostenposten over 2022

2022: Nprs 4.823.822 ~ Euro 33.000

Full support students
0%
Salaris stafmedewerkers in Nepal
0%
Short term students
0%
Higher education students
0%
Overige (o.a. project in samenwerking met Wilde Ganzen)
0%

Kinderen gesponsord door Kiran Fonds

Kinderen op de Montessori

Inkomsten Nederland 2022

(Euro 39.325)

Uitgaven Nepal 2022

(Nprs 4.823.822 ~ Euro 33.500)