foto studentencommissie

Groepsfoto studentencommissie

Sinds begin 2019 is er een studenten commissie aangesteld die terugbetaling van STS programma nastreeft.

Tijdens een grote bijeenkomst van meer dan 50 ex STS en HES studenten is het idee geopperd om een nieuwe commissie in het leven te roepen die de terugbetaling van de sponsorgelden gaat begeleiden en promoten.

Veelal uit desinteresse of gemakzucht wordt er niet zo nauw gelet op het terugbetalen van de sponsorgelden.
Hiermee wordt natuurlijk een kans ontnomen om nieuwe studenten te kunnen financieren. Het was leuk te zien dat verschillende ex studenten zich opwierpen om deze kar te trekken!

Veel suc6 met dit ondernemersschap!