Betaalbare studiebeurs voor gevorderden

Het Hoger Onderwijs programma ondersteunt goede en gemotiveerde studenten bij een vervolg- of beroepsopleiding. Het Kiran Fonds geeft hiervoor een renteloze lening om 75% van de studie kosten te dekken, de overige 25% is eigen bijdrage. Diverse studenten hebben hun vervolgopleiding succesvol afgerond en werken nu als onderwijzer, arts of hotel manager. Zij betalen momenteel hun lening terug waardoor ze het mogelijk maken dat nieuwe studenten een lening kunnen krijgen.

Rabobank Haaksbergen t.g.v. Kiranfonds Haaksbergen
International Bank Account Number: NL65.RABO.0109.0787.80
Bank Identification Code: RABONL2U