Langdurige steun voor toekomst ontwikkeling

Het Kiran Fonds heeft het Volledige Steun programma opgezet om kinderen van zeer arme gezinnen onderwijs te kunnen laten volgen wat ze normaal niet zouden kunnen. Ze zijn geselecteerd door een Moedergroep uit het dorp Mauja en Yampa Phant. Vaak zijn het kinderen die een van de ouders missen of waarvan de ouders gehandicapt zijn. Ook kinderen die door hun ouders verlaten zijn, komen voor deze ondersteuning in aanmerking. Deze kinderen wonen in de “Shanti Villa” boerderij en gaan iedere dag naar de Manasluschool in Dumre. In de schoolvakanties gaan ze terug naar hun familie. Ze krijgen op de boerderij hulp bij hun huiswerk, les over landbouw en veeteelt, dans les, les over hygiene en sporten. Het Kiran Fonds steunt deze kinderen en hun familie met een renteloze lening om alle schoolkosten en kost & inwoning te dekken. Om een leerling te kunnen steunen om aan dit programma deel te nemen is ongeveer 60 euro per maand nodig. Jaarlijks zitten er tussen 24 tot 30 leerlingen in dit programma.