Om Kumari Gurung

Om Kumari Gurung

Coördinator Mauja

Coordinatie van de short term activiteiten ligt in handen van Um Kumari. Um Kumari is getrouwd en heeft een dochter. Ze is geboren en getogen in Mauja. Tijdens haar jeugd is zij erg actief geweest in het opzetten van een “Youthclub”. Een club voor jongeren waarin allerlei activiteiten worden ondernomen. Tegenwoordig neemt zij zelf deel aan de moedergroep in Mauja.