Sponsorbijeenkomst 2007

Elk jaar houden wij een sponsorbijeenkomst om u persoonlijk wat meer te vertellen over het leven in Nepal en het werk van het Kiran Fonds. Dit keer hebben we ervoor gekozen om deze bijeenkomst te houden op zondagmiddag 14 januari 2007.
Onder het genot van een nieuwsjaarsborrel willen wij het oude jaar afsluiten en met u proosten op het nieuwe jaar. Een jaar waarin we hopen weer op uw steun te kunnen rekenen om samen met de medewekers in Nepal de kinderen te kunnen blijven helpen.

Presentatie Jaarbijeenkomst 2007