Waar gaat het geld naar toe

Uitsplitsing naar kostenposten over 2017

2017: Nprs 6.120.904 ~ Euro 53.225

Short term students
0%
Salaris stafmedewerkers in Nepal
0%
Overige (o.a. registratie Nepal en zonnepanelen)
0%
Higher education students
0%
Full support students
0%

Kinderen gesponsord door Kiran Fonds

Kinderen op de Montessori

Inkomsten Nederland 2017

(Euro 52.233)

Uitgaven Nepal 2017

(Nprs 6.700.000 ~ Euro 52.470)