Waar gaat het geld naar toe

Uitsplitsing naar kostenposten over 2016

2016: Nprs 6.120.904 ~ Euro 53.225

Short term students
0%
Salaris stafmedewerkers in Nepal
0%
Overige (o.a. aardbeving, registratie Nepal)
0%
Higher education students
0%
Full support students
0%

Kinderen gesponsord door Kiran Fonds

 • Volledige steun
 • Studiebeurs
 • Hoger onderwijs

Kinderen op de Montessori

 • Montessori

Inkomsten Nederland 2016

(Euro 41.835)

 • Sponsoren
 • Overig
 • Rente

Uitgaven Nepal 2016

(Nprs 6.120.904 ~ Euro 53.225)

 • Studiebeurs
 • Salaris staf
 • Overig (aardbeving, registratie)
 • Hoger onderwijs
 • Volledige steun