Waar gaat het geld naar toe

Uitsplitsing naar kostenposten over 2016

2016: Nprs 6.120.904 ~ Euro 53.225

Short term students
0%
Salaris stafmedewerkers in Nepal
0%
Overige (o.a. aardbeving, registratie Nepal)
0%
Higher education students
0%
Full support students
0%

Kinderen gesponsord door Kiran Fonds

Kinderen op de Montessori

Inkomsten Nederland 2016

(Euro 41.835)

Uitgaven Nepal 2016

(Nprs 6.120.904 ~ Euro 53.225)