Waar gaat het geld naar toe

Uitsplitsing naar kostenposten over 2021

2021: Nprs 4.640.889 ~ Euro 37.500

Full support students
0%
Salaris stafmedewerkers in Nepal
0%
Short term students
0%
Higher education students
0%
Overige (o.a. Hostel renovation, website)
0%

Kinderen gesponsord door Kiran Fonds

Kinderen op de Montessori

Inkomsten Nederland 2021

(Euro 43.311)

Uitgaven Nepal 2021

(Nprs 4.640.889 ~ Euro 37.500)