2020: Nprs 4.604.738 ~ Euro 33.000

Full support students
0%
Salaris stafmedewerkers in Nepal
0%
Short term students
0%
Higher education students
0%
Overige (o.a. Manaslu smart class & montessori in Mauja)
0%

Kinderen gesponsord door Kiran Fonds

Kinderen op de Montessori

Inkomsten Nederland 2020

(Euro 40.582)

Uitgaven Nepal 2020

(Nprs 4.604.738 ~ Euro 33.000)