Aardbeving Nepal 2015

Op 25 april 2015 werden grote delen van Nepal verwoest door een aardbeving van 7.8 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in het Gorkha gebied.

10.000 mensen zijn hierbij omgekomen en meer dan honderd duizend huizen zijn verwoest. Het Kiran Fonds heeft een actie gehouden waarbij we geld hebben ingezameld voor 2 projecten.

Project 1: Gakul, een van onze  Kiran studenten die in 2014 is afgestudeerd als arts heeft samen met zijn broer Dilly Rahm en een aantal vrienden een Health Camp georganiseerd . Zij hebben tenten en voedselpakketten verstrekt aan bewoners in afgelegen gebieden rond Gorkha.
Dit is allemaal zeer succesvol verlopen en vele mensen in afgelegen gebieden zijn daardoor geholpen.

Project 2: Ons staflid Santoshi heeft samen met haar staf de hulp georganiseerd voor de families van de kinderen uit het Hostell en de studenten uit Yampa. Zij hebben met het geld bouw materialen gekocht en deze verdeeld onder de mensen waar van de huizen het zwaarst beschadigd waren door de aardbeving.  Ook is de Manasluschool waar onze kinderen naar school gaan, gesteund bij de wederopbouw.