Kiran Fonds ondersteunt bij TKH sportdag

Op de sportdag van de TKH in juli 2017 was het Kiran Fonds aanwezig om hand en spandiensten te verrichten. Door ondermeer de inzet van vrijwilligers werd de dag een groot succes. Zo waren onze mensen te vinden bij de fietsenstalling, parkeerweide auto’s, de klimtoren en in de tent achter de bar. Iedereen die zich voor ons ingezet heeft willen we bedanken! Hopelijk kunnen we in 2020 wederom een beroep op hen doen.