Bilthoven in aktie voor het Kiran Fonds

Jum en Annemarie hebben een lesdag verzorgd  op een school in Bilthoven.
Bij “de Werkplaats”, zoals de school genoemd wordt, werkt 1 van onze donateurs. Aan de voorlichting ging een actie aan vooraf in de vorm van sponsorzwemmen gekoppeld. De kinderen hebben enorm hun best gedaan en een bedrag van 1504,80 euro bij elkaar gezwommen. Geweldig.

The difference between what we do and what we are capable of doing would suffice to solve most of the world’s problems.

- Mahatma Gandhi