Steun het Kiran Fonds met uw bijdrage

Onze voorkeur gaat uit naar het direct overmaken via de bank.
Dit scheelt ons overboekingskosten van 4% van het bedrag.

Uw donatie is welkom!
Rabobank Haaksbergen
t.g.v. Kiranfonds Haaksbergen

International Bank Account Number: NL65.RABO.0109.0787.80
Bank Identification Code: RABONL2U